Vui lòng đợi mẫu trên tải xuống. Điều này có thể mất vài giây.

Nếu quý vị không sinh sống ở Colorado, Minnesota, Montana hoặc Wyoming và không thể di chuyển đến đó, hãy truy cập trang web I Need an Abortion (Tôi Cần Kết Thúc Thai Kỳ) để tìm hiểu về các lựa chọn trong khu vực của quý vị.

Bản quyền © 2024 Just The Pill. Đã đăng ký Bản quyền.