Fadlan sug inta foomku qaybta kore galaayo. Tani waxay qaadan kartaa dhawr sikin.

Haddii aadan ku noolayn Colorado, Minnesota, Montana, ama Wyoming, aadana u safri karin gobaladaas, booqo I Need an Abortion (U baahan Iskasoo Ridista Uur) si aad xog uga hesho dookhyada aagaaga.

Xuquuqda daabacaada iyo koobiga: 2024 Just The Pill. Dhammaan xuquuqahu way dhowran yihiin.